گردشگری سلامت لوح سلیمانی

بیمارستان عرفان سعادت آباد

بیمارستان خصوصی تخصصی و فوق تخصصی عرفان 
دارای 180 تخت در اتاقهای یک تخته ،دو تخته و بخش ویژه اماده پدیرایی و سرویس دهی به بیماران  لوح سلیمانی میباشد..


 
بیمارستان نیکان

بیمارستان نیکان با کادری مجرب و امکانات به روز آماده پدیرایی از بیماران لوح سلیمانی میباشد